1616

ZAMEK SĄCZ

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1616

ZAMEK SĄCZ

 

Zapraszamy wszystkich turystów odwiedzających Nowy Sącz do wybrania się pod ruiny zamku sądeckiego i Basztę Kowalską.

Dawny plac zamkowy znajduje się nieopodal rynku, co sprawia, że dogodne dla przyjezdnych mogą być wszystkie miejskie parkingi w centrum miasta. Najbliższy parking położony jest naprzeciwko ruin zamku, za ulicą Kazimierza Wielkiego. Dojście pieszo z rynku to około 3 minuty.

Ruiny dostępne są dla turystów ogólnie i bezpłatnie. Mogą czasowo występować ograniczenia w dostępie do niektórych partii ruin z uwagi na prowadzone badania archeologiczne.

Baszta Kowalska nie jest udostępniona dla zwiedzających.

Zapraszamy do odwiedzenia miejsca, gdzie przed 1945 r. wznosił się zamek sądecki. Dzisiaj w tym miejscu, wśród drzew    i alejek, można miło spędzić czas i odpocząć.

Informacji można też zasięgnąć w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2.

Sprawdź nas:

O nas

Podstawowym celem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie, a przede wszystkim:

  • rozwijanie wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu

  • promowanie regionu jako obszaru recepcji turystycznej

  • wspieranie rozwoju nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy

  • organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej regionu

  • efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy zagranicznych

  • promowanie menedżerskiego modelu zarządzania

  • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz udzielanie pomocy prawno – organizacyjnej i technicznej samorządom lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą

  • zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej

  • ułatwianie dostępu do źródeł finansowania działalności gospodarczej

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy grantowych. Należy nadmienić, że celem rozszerzenia partycypacji innych podmiotów publicznych i prywatnych w działalności Agencji w kolejnych latach funkcjonowania planuje się emitowanie kolejnych emisji akcji. Potencjalnymi subskrybentami winny być przede wszystkim samorządy gminne, instytucje wspierające rozwój gospodarczy, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty prywatne.