ELEWACJA POŁUDNIOWA

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA

 

ELEWACJA WSCHODNIA

 

ELEWACJA WSCHODNIA

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.